Διάβασε πραγματικές εμπειρίες ασθενών που ακολούθησαν Ομοιοπαθητική θεραπεία με την Σέγκου Μαργαρίτα. Όλα τα περιστατικά περιγράφονται με ευαισθησία και σεβασμό προς το άτομο. Για λόγους ιδιωτικότητας των ασθενών φαίνεται μόνο μέρος των στοιχείων τους.