Αποποίηση Ευθύνης

Παρόλο που η χρήση της ομοιοπαθητικής βασίζεται σε δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες και κλινικές έρευνες που αποδεικνύουν ένα ευρύ φάσμα αποτελεσματικότητας, δεν θεωρείται ιατρική πράξη.

Η Ομοιοπαθητική είναι μια μέθοδος ενδυνάμωσης της φυσικής αποκατάστασης του ατόμου χωρίς παρενέργειες και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρείται φάρμακο ή υποκατάστατο ιατρικής θεραπείας.

Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο, σχετικά με τις επιδράσεις της ομοιοπαθητικής, έχουν αυστηρά ενημερωτικό σκοπό και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως κίνητρο για άτομα με προβλήματα υγείας, να σταματήσουν να ακολουθούν ιατρικές οδηγίες ή/και συμβουλές ή οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν ήδη, χωρίς προηγούμενη συμφωνία του εξουσιοδοτημένου θεράποντος ιατρού/γιατρού τους.

Εάν εσείς ή οποιοδήποτε άλλο άτομο έχετε μια ιατρική ανησυχία, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας. Ποτέ μην καθυστερείτε να αναζητήσετε ιατρικές συμβουλές η να τις εφαρμόσετε λόγω του ότι διαβάσατε κάτι σε αυτή τη σελίδα ή σε οποιοδήποτε συνδεδεμένο υλικό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχετε επείγουσα ιατρική κατάσταση, καλέστε αμέσως το γιατρό σας ή το 166.