Διάβασε πραγματικές εμπειρίες ασθενών που ακολούθησαν θεραπεία με την Κλασική Ομοιοπαθητικό Σέγκου Μαργαρίτα. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με ευαισθησία και σεβασμό προς το άτομο και τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Για λόγους ιδιωτικότητας των ασθενών φαίνεται μόνο μέρος των στοιχείων τους.