Τι είναι η Ομοιοπαθητική

Η ομοιοπαθητική θεραπευτική είναι μια ολιστική προσέγγιση και σαν θεραπευτικό σύστημα υποστηρίζει εξατομικευμένα το άτομο. Αντιμετωπίζει τον άνθρωπο σαν μία ολοκληρωμένη ύπαρξη η οποία πέρα από σωματικά συμπτώματα διακατέχεται από συναισθήματα και σκέψεις.  Αδιαμφισβήτητα το πώς νιώθουμε και σκεπτόμαστε έχει επίδραση στο σώμα μας. Έτσι, εάν δέκα άτομα επισκεφθούν την ομοιοπαθητικό έχοντας την ίδια σωματική πάθηση το πιθανότερο είναι το κάθε άτομο θα αποχωρήσει με διαφορετική ομοιοπαθητική αγωγή.

Το ομοιοπαθητικό φάρμακο, όταν είναι επιλεγμένο από σωστά εκπαιδευμένο/η ομοιοπαθητικό,  είναι ικανό να προκαλέσει βαθιές αλλαγές στον άνθρωπο. Έρευνες (evidence based medicine) αποδεικνύουν ότι το σωστά επιλεγμένο ομοιοπαθητικό ίαμα κινητοποιεί τον μηχανισμό αυτό-ίασης απαλλάσσοντας τον πάσχοντα από μεγάλο εύρος συμπτωμάτων. Αυτό επιφέρει μακροχρόνια βελτίωση στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Η αποκατάσταση συμβαίνει ήπια και είναι εναρμονισμένη με τους φυσικούς νόμους της ανθρώπινης υπόστασης. Εφαρμόζεται με ασφάλεια σε ενήλικες, υπερήλικες, έγκυες και παιδιά.

Η ομοιοπαθητική, σαν σύστημα θεραπευτικό, διέπεται από τους εξής νόμους:

1. Η ζωτικότητα του ατόμου είναι ο οδηγός του ομοιοπαθητικού για την επιλογή του ομοιοπαθητικού φαρμάκου και της δυναμοποίησης αυτού.
Νόμος των ομοίων.

2. Η ολότητα των συμπτωμάτων του ατόμου ομοιάζει το ομοιοπαθητικό ίαμα που πρέπει να χορηγηθεί. Αυτό σημαίνει ότι ο ομοιοπαθητικός καταγράφει αναλυτικά το ιστορικό του ατόμου και μετά εντοπίζει στην ομοιοπαθητική φαρμακοποιία το ομοιοπαθητικό ίαμα.

3. Η μικρότερη δόση: Τα ομοιοπαθητικά σκευάσματα είναι φτιαγμένα από ύλες του φυσικού περιβάλλοντος και είναι ακίνδυνα χωρίς παρενέργειες λόγω της υψηλής  αραίωσής τους.

4. Η ομοιοπαθητική αγωγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με άλλες φαρμακευτικές αγωγές όπως της συμβατικής ιατρικής, της κινεζικής, της αγιουρβεδικής.
Τα επίπεδα της υγείας του ατόμου κατόπιν λήψης του ομοιοπαθητικού ιάματος τροποποιούνται και αντιστοίχως έτσι πρέπει να ακολουθεί και η ομοιοπαθητική αγωγή.

 

 

Αφήστε ένα σχόλιο