Οι γονείς προτιμούν ομοιοπαθητική για τα παιδιά τους έναντι της κλασικής ιατρικής

Οι γονείς προτιμούν ομοιοπαθητική για τα παιδιά τους έναντι της κλασικής ιατρικής