Είναι απάτη η Ομοιοπαθητική ή έχει πραγματικά αποτελέσματα;

Είναι απάτη η Ομοιοπαθητική ή έχει πραγματικά αποτελέσματα;