Διάβασε πραγματικές μαρτυρίες ασθενών που ακολούθησαν ομοιοπαθητική θεραπεία με την Σέγκου Μαργαρίτα. Όλα τα περιστατικά αντιμετωπίζονται με ευαισθησία και σεβασμό προς το άτομο και τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Για λόγους ιδιωτικότητας των ασθενών φαίνεται μόνο μέρος των στοιχείων τους.